Koostöö

Pikemat aega oleme toetanud Saarde võrkpalli ja Tihemetsa motoklubi.

HMG Invest Ja Holding OÜ toetab võrkpalli
HMG Invest Ja Holding OÜ toetab võrkpalli